TOP termékek

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Vásárlási tudnivalók
Általános szerződési feltételek
Általános szerződési feltételek ÁSZF

Adatkezelési tájékoztató

A Hell Dog Kisállateledel (Kermala-dog Kft.) mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A jelen Szabályzat célja, hogy a Kermala-dog Kft. által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén (továbbiakban: Vásárló) számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

Kermala-dog Kft Kft. tiszteletben tartja a www.helldog.hu webáruház Vásárlóinak személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

A Vásárló, a webáruház használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.


Adatkezelés célja:

A Kermala-dog Kft. a Vásárló által rendelkezésére bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése, hírlevél küldése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Kermala-dog Kft a megjelölt céltól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.


Adatkezelés jogalapja:

A Kermala-dog Kft. általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Vásárlók önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást a Vásárló az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.


Az adatkezelő megnevezése:

Név:                                      Kermala-dog Kft.
Székhely:                               1171 Budapest, Berky Lili utca 9/a
Levelezési cím:                      1171 Budapest, Berky Lili utca 9/a
Cégjegyzékszám:                    01-09-356838
Adószám:                               27914786-2-42
E-mail cím:                              kermaladog@gmail.com
Telefonszám:                           +3630 4203734

Bejegyző cégbíróság:                Fővárosi Törvényszék Cégbírósága


Adatkezelés időtartama:

A regisztrációs folyamat során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart.  Ez vonatkozik mind a kötelező, mind pedig a nem kötelezően megadott adatokra egyaránt. A regisztrációt a Vásárló bármikor saját maga törölheti, vagy kérheti annak törlését, amennyiben a Vásárló erre vonatkozó igényét emailben vagy postai úton erre vonatkozó kérelmét elküldi. Kermala-dog Kft. a regisztrációt és ezzel együtt a személyes adatokat a rendszerből, a kérelem beérkezését követő 5 munkanapon belül törli. Amennyiben a Vásárló saját maga törli regisztrációját, abban az esetben az adatai automatikusan törlődnek a Kermala-dog Kft. rendszeréből.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a honlapon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.
A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 12 hónapig tárolja.


Kezelt adatok köre:

Technikai adatok:
A Honlap böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a Vásárló IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét). Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz a Vásárlók nem, csak a Kermala-dog Kft. fér hozzá. A fenti információkat a Kermala-dog Kft. kizárólag a honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

Regisztráció:
A regisztráció során a Vásárlónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:
    •    vezetéknév,
    •    keresztnév,
    •    mobil telefonszám vagy vezetékes telefonszám
    •    saját e-mail cím,
    •    jelszó,
    •    szállítási adatok,
    •    számlázási adatok (név, cím), ha az nem egyezik a szállítási címmel

Az adatok megadását követően a Kermala-dog Kft. e-mailben értesíti a Vásárlót a regisztráció sikerességéről.
Vásárló a regisztrációt követően nem kötelező jelleggel további adatokat is megadhat, amennyiben az a Kermala-dog Kft. által nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez, elősegítéséhez szükséges.

Cookie:
A Honlap látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja. Ahhoz, hogy a Kermala-dog Kft. honlapján minden tartalom megtekinthető legyen, a Vásárló részéről cookie-k engedélyezésére van szükség. Ennek megfelelően a honlap egyes részeinek letöltésekor cookie-k kerülnek elhelyezésre a Vásárló számítógépén, melyek a honlap egyes funkcióinak működéséhez szükségesek.
A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, melyeket a számítógép és a böngésző elment. Ennek megtörténtéről a Vásárló a Kermala-dog Kft .-től nem kap további értesítést. 

A Kermala-dog Kft. az alábbi cookie-kat használja: 
• Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k a Vásárló látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Kermala-dog Kft. honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni., tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni .

• Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a Kermala-dog Kft. a jobb vásárlói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy a Vásárló az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz. Az ilyen cookie-k segítségével a Kermala-dog Kft. adatokat gyűjt névtelen módon marketing- és optimalizálási célokból. Ezek az adatok a Kermala-dog Kft. részéről azt a célt szolgálják, hogy azonosíthassa az egyedi vásárlói csoportok speciális igényeit és hogy ennek segítségével a Kermala-dog Kft. a vásárlók számára lényeges információkat célzottabban juttasson el. Az adatokat a Kermala-dog Kft. nem használja arra, hogy a vásárlót személyesen azonosítsa. Természetesen a Vásárló adatai ily módon történő felhasználását, bármikor letilthatja Kermala-dog Kft. fent feltüntetett elérhetőségeinek bármelyikén.

• A cookie-k a vásárló személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek. A cookie-k elhelyezésével Kermala-dog Kft. célja, hogy a látogatók számára lényeges információkat célzottabban juttasson el.

• A fenti információkat KErmala-dog Kft. kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, célzott hírlevél küldésére valamint statisztikai célokra használja fel.
A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben
• hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
• hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
• hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, illetve
• hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.
A www.helldog.hu oldalon használt cookie-k nem okoznak kárt az Ön számítógépében és nem tartalmaznak vírust!


Az adatokat megismerő személyek köre:

Az adatokat elsődlegesen a Kermala-dog Kft. illetve a Kermala-dog Kft. belső munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át és csak az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célokra használják, illetve használhatják fel.
Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében a KRIDOIS-Team Kft. adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vehet igénybe. Kermala-dog Kft. az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.


Adatfeldolgozás:

A Kermala-dog Kft. a megrendelések teljesítése céljából (pl. kiszállítás) adatfeldolgozót vesz igénybe, aki a Kermala-dog Kft.-vel kötött szerződés alapján az adatok feldolgozását végzi. Csak és kizárólag a Kermala-dog Kft. által megjelölt célból kerül sor adatok feldolgozására ettől eltérő célra az adatfeldolgozó nem használja fel a vásárló által megadott személyes adatokat.
Név:                       GLS Hungary
Székhely:                1158 Budapest késmárk utca 14 B. ép. Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
E-mail cím:         dunning@gls-hungary.com

Telefonszám:           +36 29886670

A Kermala-dog Kft. partnereinek kiválasztását alapos előkészítés előzte meg, és kötelesek a feladataik teljesítése, a szolgáltatás nyújtása során tudomásukra jutott bizalmas adatokat a törvényes előírások keretében, valamint az adatvédelmi szabványaink betartásával kezelni.


Adatbiztonság:

A Kermala-dog Kft. minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a vásárlók által a honlapon megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása, őrzése során.
A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.


Vásárlói jogok és jogérvényesítési lehetőségek:

Tájékoztatáshoz való jog
Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Kermala-dog Kft. által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá – a regisztráció során megadott e-mail cím kivételével – bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon.
Amennyiben a Vásárló kéri, a Kermala-dog Kft. tájékoztatást ad a Vásárlóra vonatkozó és Kermala-dog Kft. által kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Kermala-dog Kft. a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.
A Vásárló bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Kermala-dog Kft. munkatársához fordulhat az alább megjelölt elérhetőségeken keresztül.

A Vásárló bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Kermala-dog Kft. a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Kermala-dog Kft. a szükséges időtartamig megőrzi.

Vásárló kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Kermala-dog Kft. zárolja a személyes adatot, ha a Vásárló ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Vásárló jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Vásárlót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Vásárló jogos érdekét nem sérti.

Ha Kermala-dog Kft. a vásárló helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, vagy nem tudja teljesíteni, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Vásárló tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Kermala-dog Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
            Név:                            Kermala-dog Kft.
            Levelezési cím:             1171 Budapest Berky Lili u. 9/a                           
            E-mail:                        kermaladog@gmail.hu

A Vásárló az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján
1. Bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy
2. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu ) fordulhat.

Amennyiben a Vásárló a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Kermala-dog Kft. jogosult a Vásárlóval szembeni kártérítés érvényesítésére. Kermala-dog Kft. ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.


Hírlevél:

Kermala-dog Kft. a Honlapon lehetővé teszi a Vásárlói számára, hogy a regisztrációval egy időben feliratkozzon hírlevélre. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Kermala-dog Kft. a hírlevél igénybevétele során a Vásárló által megadott adatokat kezeli. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Kermala-dog Kft. csak a Vásárló kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld, vagyis akkor, ha a Vásárló a „Feliratkozás hírlevélre” felirat mellett található „igen” válaszra rákattint.

A Vásárló korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ezt megteheti levélben, e-mailben, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás” linkre történő kattintással. Ebben az esetben Kermala-dog Kft. a további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a Vásárlót.


Egyéb rendelkezések:

Kermala-dog Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót a Vásárlók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Vásárló a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési nyilatkozatban foglaltakat.

Amennyiben a Vásárló szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció, illetve a hírlevélre történő feliratkozás során harmadik fél adatait adta meg, vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Kermala-dog Kft. jogosult a Vásárlóval szembeni kártérítés érvényesítésére.
Kermala-dog Kft. a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Vásárló e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Vásárlót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

A regisztrált Vásárló a Honlap használatával kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy az általa szerkeszthető és Honlapon megjelenő tartalmak, megadott adatok, információk harmadik fél és Kermala-dog Kft. jogát illetve jogos érdekeit nem sértik.

A Kermala-dog Kft. fenti esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából. Kermala-dog Kft. a fenti esetekben, illetve az ÁSZF be nem tartása esetén jogosult a Vásárló regisztrációját, illetve hírlevélre történő feliratkozását törölni; ebben az esetben Kermala-dog Kft. a sásárlót a törlésből fakadóan ért károkért nem felel.

Jelen Adatkezelési tájékoztatója 2018 november 28. napjától hatályos.

 

Partnereink
 

KUTYA

 • Gemon
 • Acana
 • Monge
 • Lechat
 • Julius-K9
 • Brit Care
 • Special Dog 

MACSKA

 • Gemon
 • Monge 
 • Lechat
 • Brit Care 
 • Excellance
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek ÁSZF

Adatkezelési tájékoztató

A Hell Dog Kisállateledel (KRIDOIS-Team Kft.) mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A jelen Szabályzat célja, hogy a KRIDOIS-Team Kft. által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén (továbbiakban: Vásárló) számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

KRIDOIS-Team Kft Kft. tiszteletben tartja a www.helldog.hu webáruház Vásárlóinak személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

A Vásárló, a webáruház használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.


Adatkezelés célja:

A KRIDOIS-Team Kft Kft. a Vásárló által rendelkezésére bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése, hírlevél küldése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A KRIDOIS-team Kft a megjelölt céltól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.


Adatkezelés jogalapja:

A KRIDOIS-Team Kft. általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Vásárlók önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást a Vásárló az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.


Az adatkezelő megnevezése:

Név:                                      KRIDOIS-Team Kft.
Székhely:                               2319 Szigetújfalu, Akácfa utca 16
Levelezési cím:                       2319 Szigetújfalu, Akácfa utca 16
Cégjegyzékszám:                    13-09-140847
Adószám:                               22962203-2-13
E-mail cím:                              info@helldog.hu
Telefonszám:                           +36 20 960 2282

                                              +36 20 805 8890

Bejegyző cégbíróság:                Fővárosi Törvényszék Cégbírósága


Adatkezelés időtartama:

A regisztrációs folyamat során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart.  Ez vonatkozik mind a kötelező, mind pedig a nem kötelezően megadott adatokra egyaránt. A regisztrációt a Vásárló bármikor saját maga törölheti, vagy kérheti annak törlését, amennyiben a Vásárló erre vonatkozó igényét emailben vagy postai úton erre vonatkozó kérelmét elküldi. KRIDOIS-Team Kft. a regisztrációt és ezzel együtt a személyes adatokat a rendszerből, a kérelem beérkezését követő 5 munkanapon belül törli. Amennyiben a Vásárló saját maga törli regisztrációját, abban az esetben az adatai automatikusan törlődnek a KRIDOIS-Team Kft. rendszeréből.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a honlapon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.
A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 12 hónapig tárolja.


Kezelt adatok köre:

Technikai adatok:
A Honlap böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a Vásárló IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét). Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz a Vásárlók nem, csak a KRIDOIS-Team Kft. fér hozzá. A fenti információkat a KRIDOIS-Team Kft. kizárólag a honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

Regisztráció:
A regisztráció során a Vásárlónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:
    •    vezetéknév,
    •    keresztnév,
    •    mobil telefonszám vagy vezetékes telefonszám
    •    saját e-mail cím,
    •    jelszó,
    •    szállítási adatok,
    •    számlázási adatok (név, cím), ha az nem egyezik a szállítási címmel

Az adatok megadását követően a KRIDOIS-Team Kft. e-mailben értesíti a Vásárlót a regisztráció sikerességéről.
Vásárló a regisztrációt követően nem kötelező jelleggel további adatokat is megadhat, amennyiben az a KRIDOIS-Team Kft. által nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez, elősegítéséhez szükséges.

Cookie:
A Honlap látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja. Ahhoz, hogy a KRIDOIS-Team Kft. honlapján minden tartalom megtekinthető legyen, a Vásárló részéről cookie-k engedélyezésére van szükség. Ennek megfelelően a honlap egyes részeinek letöltésekor cookie-k kerülnek elhelyezésre a Vásárló számítógépén, melyek a honlap egyes funkcióinak működéséhez szükségesek.
A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, melyeket a számítógép és a böngésző elment. Ennek megtörténtéről a Vásárló a KRIDOIS-Team Kft .-től nem kap további értesítést.

A KRIDOIS-Team Kft. az alábbi cookie-kat használja: 
• Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k a Vásárló látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a KRIDOIS-Team Kft. honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni., tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni .

• Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a KRIDOIS-Team Kft. a jobb vásárlói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy a Vásárló az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz. Az ilyen cookie-k segítségével a KRIDOIS-Team Kft. adatokat gyűjt névtelen módon marketing- és optimalizálási célokból. Ezek az adatok a KRIDOIS-Team Kft. részéről azt a célt szolgálják, hogy azonosíthassa az egyedi vásárlói csoportok speciális igényeit és hogy ennek segítségével a KRIDOIS-Team Kft. a vásárlók számára lényeges információkat célzottabban juttasson el. Az adatokat a KRIDOIS-Team Kft. nem használja arra, hogy a vásárlót személyesen azonosítsa. Természetesen a Vásárló adatai ily módon történő felhasználását, bármikor letilthatja KRIDOIS-Team Kft. fent feltüntetett elérhetőségeinek bármelyikén.

• A cookie-k a vásárló személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek. A cookie-k elhelyezésével KRIDOIS-Team Kft. célja, hogy a látogatók számára lényeges információkat célzottabban juttasson el.

• A fenti információkat KRIDOIS-Team Kft. kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, célzott hírlevél küldésére valamint statisztikai célokra használja fel.
A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben
• hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
• hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
• hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, illetve
• hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.
A www.helldog.hu oldalon használt cookie-k nem okoznak kárt az Ön számítógépében és nem tartalmaznak vírust!


Az adatokat megismerő személyek köre:

Az adatokat elsődlegesen a KRIDOIS-Team Kft. illetve a KRIDOIS-Team Kft. belső munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át és csak az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célokra használják, illetve használhatják fel.
Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében a KRIDOIS-Team Kft. adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vehet igénybe. KRIDOIS-Team Kft. az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.


Adatfeldolgozás:

A KRIDOIS-Team Kft. a megrendelések teljesítése céljából (pl. kiszállítás) adatfeldolgozót vesz igénybe, aki a KRIDOIS-Team Kft.-vel kötött szerződés alapján az adatok feldolgozását végzi. Csak és kizárólag a KRIDOIS-Team Kft. által megjelölt célból kerül sor adatok feldolgozására ettől eltérő célra az adatfeldolgozó nem használja fel a vásárló által megadott személyes adatokat.
Név:                       DPD Hungary
Székhely:                1158 Budapest késmárk utca 14 B. ép. Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
E-mail cím:              dpd@dpd.hu

Telefonszám:           +36 1 501 6200

A KRIDOIS-team Kft. partnereinek kiválasztását alapos előkészítés előzte meg, és kötelesek a feladataik teljesítése, a szolgáltatás nyújtása során tudomásukra jutott bizalmas adatokat a törvényes előírások keretében, valamint az adatvédelmi szabványaink betartásával kezelni.


Adatbiztonság:

A KRIDOIS-Team Kft. minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a vásárlók által a honlapon megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása, őrzése során.
A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.


Vásárlói jogok és jogérvényesítési lehetőségek:

Tájékoztatáshoz való jog
Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni a KRIDOIS-Team Kft. által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá – a regisztráció során megadott e-mail cím kivételével – bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon.
Amennyiben a Vásárló kéri, a KRIDOIS-Team Kft. tájékoztatást ad a Vásárlóra vonatkozó és KRIDOIS-Team Kft. által kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. KRIDOIS-Team Kft. a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.
A Vásárló bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a KRIDOIS-Team Kft. munkatársához fordulhat az alább megjelölt elérhetőségeken keresztül.

A Vásárló bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. KRIDOIS-Team Kft. a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat KRIDOIS-Team Kft. a szükséges időtartamig megőrzi.

Vásárló kérheti továbbá, adatainak zárolását. A KRIDOIS-Team Kft. zárolja a személyes adatot, ha a Vásárló ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Vásárló jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Vásárlót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Vásárló jogos érdekét nem sérti.

Ha KRIDOIS-Team Kft. a vásárló helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, vagy nem tudja teljesíteni, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Vásárló tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. KRIDOIS-Team Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
            Név:                            KRIDOIS-Team Kft.
            Levelezési cím:             2319 Szigetújfalu, Akácfa utca 16                           
            E-mail:                        info@helldog.hu

A Vásárló az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján
1. Bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy
2. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu ) fordulhat.

Amennyiben a Vásárló a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a KRIDOIS-Team Kft. jogosult a Vásárlóval szembeni kártérítés érvényesítésére. KRIDOIS-Team Kft. ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.


Hírlevél:

KRIDOIS-Team Kft. a Honlapon lehetővé teszi a Vásárlói számára, hogy a regisztrációval egy időben feliratkozzon hírlevélre. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. KRIDOIS-Team Kft. a hírlevél igénybevétele során a Vásárló által megadott adatokat kezeli. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a KRIDOIS-Team Kft. csak a Vásárló kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld, vagyis akkor, ha a Vásárló a „Feliratkozás hírlevélre” felirat mellett található „igen” válaszra rákattint.

A Vásárló korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ezt megteheti levélben, e-mailben, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás” linkre történő kattintással. Ebben az esetben KRIDOIS-Team Kft. a további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a Vásárlót.


Egyéb rendelkezések:

KRIDOIS-Team Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót a Vásárlók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Vásárló a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési nyilatkozatban foglaltakat.

Amennyiben a Vásárló szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció, illetve a hírlevélre történő feliratkozás során harmadik fél adatait adta meg, vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a KRIDOIS-Team Kft. jogosult a Vásárlóval szembeni kártérítés érvényesítésére.
KRIDOIS-Team Kft. a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Vásárló e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Vásárlót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

A regisztrált Vásárló a Honlap használatával kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy az általa szerkeszthető és Honlapon megjelenő tartalmak, megadott adatok, információk harmadik fél és KRIDOIS-Team Kft. jogát illetve jogos érdekeit nem sértik.

A KRIDOIS-Team Kft. fenti esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából. KRIDOIS-Team Kft. a fenti esetekben, illetve az ÁSZF be nem tartása esetén jogosult a Vásárló regisztrációját, illetve hírlevélre történő feliratkozását törölni; ebben az esetben KRIDOIS-Team Kft. a sásárlót a törlésből fakadóan ért károkért nem felel.

Jelen Adatkezelési tájékoztatója 2018 november 28. napjától hatályos.

 

partnereink: 
 

KUTYA

 • Gemon
 • Acana
 • Monge
 • Lechat
 • Julius-K9
 • Brit Care
 • Special Dog 

MACSKA

 • Gemon
 • Monge 
 • Lechat
 • Brit Care 
 • Excellance
Vásárlási tudnivalók
Vásárlási tudnivalók

Köszönjük, hogy áruházunkat választotta!

 

A termékeinket regisztráció nélkül is megtekintheti, vásárláshoz azonban regisztrálni szükséges. 

Rendelést követően termékeit gondosan becsomagoljuk és a DPD Futárszolgálattal elküldjük. Átfutási idő 1-2 munkanap.

Díjmentes szállításunkról bővebben a HÁZHOZSZÁLLÍTÁS menünkben olvashat.

Magyarország területén kívülre történő szállítási díjainkról tájékozódjon a INFORMÁCIÓ oldalon található elérhetőségek egyikén.

Fizetéssel kapcsolatos információk:

Fizetési módok: utánvéttel készpénzben a futárnál, előre utalással, bankkártyás fizetéssel, személyes átvételkor üzletünkben ( 2370 Dabas, Bartók Béla utca 47 szám alatt a Hell Dog kisállateledel üzletben készpénz formájában. 

Amennyiben Felek nem állapodnak meg kifejezetten valami másban, a számlákat legkésőbb szállítás időpontjában kell kiegyenlíteni.
Késedelem esetén a vevő olyan késedelmi kamatot köteles megfizetni, amelynek összege a Magyar Nemzeti Bank jegybanki alapkamatának kétszerese. A fizetési határidő utolsó napjának elteltével a késedelem figyelmeztetés nélkül is, automatikusan bekövetkezik.
Vevő nem jogosult a webshop üzemeltetőjének követeléseit bármilyen jogalapú, állítólagos ellenigényekkel elszámolni, beszámítani.
Az árak mindig Ft-ban értendők és magukban foglalják a törvényes ÁFÁ-t, valamint az esetleges további adókat.

A webáruház neve: HELL DOG kisállateledel

Üzemeltető : KRIDOIS-Team Kft 

Cím: 2319 Szigetújfalu Akácfa utca 16

Adószám: 22962203-2-13

Cégejgyzékszám: 13-09-140847

Üzlet címe: 2370 Dabas Bartók Béla utca 47. 

Elérhetőségek: info@helldog.hu

Telefonon: +36209602282